Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Последни новини

facebook thumb

Задължения към етажната собствeност

Какви видове парични задължения има всеки собственик на самостоятелен обект?

В закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) ясно и изчерпателно е посочено какви задължения към етажната собственост има всеки собственик, ползвател или обитател. Посочено е и как се определя техният размер и за какво следва да бъдат разходвани събраните суми.

В настоящото изложение разясняваме:

  • Какви вноски следва да прави всеки собственик, ползвател или обитател;
  • Как се определя размерът на тези вноски;
  • За какво се разходват събраните суми и други;
  • Възможностите за освобождаване на собственици , ползватели и обитатели от плащането на част от тези суми.

 

  1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА РАЗХОДИ ЗА РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ.

В чл.50 от Закона е предвидено, че общото събрание (ОС) на собствениците създава и поддържа Фонд ,,Ремонти и обновяване''. Сумите в този фонд се събират от ежемесечни вноски от собственици.

Размерът на вноските се определя от ОС на собствениците. Той следва да е съобразен с идеалните части от общите части на сградата, които притежава всеки отделен собственик, но същият не следва да е по малко от 1% от минималната работна заплата.

Събраните средства във фонд могат да се разходват само изрично посочените в чл.50, ал.4 ЗУЕС дейности, а именно: ремонт, основно обновяване, реконструкция и преустройство на общите части или подмяна на общи инсталации и оборудване: неотложен ремонт и изпълнение на мерките и указанията от техническия паспорт на сградата.

Разходването на средства за дейности извън посочените по-горе е допустимото само въз основа на взетото решение на ОС на собствениците.

Задължението за заплащане на разходи за ремонт и обновяване е на собственика на обекта, а не на ползвателите или обитателите.

 

Какви действия можете дапредприемете при неплащания на дължимите вноски?

Срещу всеки длъжник на етажната собственост могат да бъдат предприети съдебни действия. В случай, че задълженията отново не бъдат платени, следва да се пристъпи към принудително събиране на сумите.

 

2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И

ПОДДРЪЖКА НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ

 

В ЗУЕС е дефинирано понятието ,,Разходи за управление и поддържане''. Съгласно закона, такива са: ,,разходите за консумативни материали, свързани суправлението, за възнаграждения на членовете на управителните и контролнитеоргани и за касиера, както и за електрическата енергия, вода, отопление, почистване абонаментно обслужване на асансьор и др. разноски, необходими за управлението и поддържането на общите части на сградата''.

Разходите за управление и поддържка на общите части се поделят поравно между всички собственици, ползватели и обитателите и членовете на техните домакинства независимо oт етажа, на който живеят .

Размерът на вноската отново се определя с решението на ОС. Той е съобразен с броя на собствениците, ползвателите и обитателите и членовете на техните домакинства.

Ако някое задължено лице откаже да заплати вноска, срещу него може да бъде инициирано съдебно производство и съответно образувано изпълнително дело за събиране на дължимата вноска.

 

3.ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПЛАЩАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕН ВИД ВНОСКА

В чл.51, ал.3 от ЗУЕС е предвидена възможност собственик, ползвател или обитател да отправи предложение до общото събрание на собствениците да бъде освободен от внасяне на 50 на сто от вноската за управление и поддръжка на общите части.

 

Предпоставките за вземане на решение за освобождаване от задължението за следните:

1. Съответният собственик, ползвател или обитател да отсъства повече от 30 дни в рамките на една календарна година.

2. Предварително да е уведомил управителя на етажната собственост за отсъсътвието си .

 

Собственикът, обитателят или ползвателят може да бъде освободен за периода на отсъствието си, но не и за по-дълъг период.

 

ВАЖНО е да се посочи, че дори и да са налице тези предпоставки, общото събрание не е задължително да се освободи този собственик от заплащането на половината вноска.

 


Последни новини

Списък на сгради в град Варна с издадени технически паспорти

В прикаченият файл можете да откриете списък на новопостроените сгради, както и на тези, които са участвали в Програмата за Енергийна ефективност и разполагат с издаден техниче...

Прочети още

Репортаж във връзка с изготвянето на техническите паспорти на сградите

Ексклузивен репортаж за изготвянето на техническите паспорти на сградите с Александър Александров и Красимира Йорданова - представители на Кантора Акорд Вижте най-а...

Прочети още

Изготвяне на технически паспорт на сградите

Без отсрочки❗️ Срокът за издаване на технически паспорт на сградите е до края на 2022г.  "Сроковете за изготвяне на техническите паспорти вече бяха удължавани...

Прочети още

Отзиви от клиенти